Drobečková navigace

Úvod > Pracoviště Mariánské Lázně

Pracoviště Mariánské Lázně

Dětský domov Paprsek je domovem rodinného typu. Kapacita je 32 dětí ve věku od 3 let do 18 let (při studiu maximálně 26 let), chlapců i dívek rozdělených do 4 rodinných skupin. Dětský domov je od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Dětský domov není zákonným zástupcem dětí, zákonným zástupcem dětí zůstávají rodiče příp. opatrovníci. Domov má na starost zajišťovat ošacení dětí, stravování, ubytování, školní pomůcky, zdravotní a výchovnou péči, a dbá na fyzický a kulturní rozvoj dětí.

Cílem působení vychovatelů je snaha vytvářet z dětí plnohodnotné osobnosti a rozvíjet je takovým způsobem, aby byly schopny samostatného života a dokázaly adekvátním způsobem řešit problémy.

Domov zajišťuje dětem ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže zájmové kroužky (aerobik, vaření, výpočetní technika, sportovní, výtvarný, taneční a hudební kroužek). Každý si může vybrat to, co ho baví. Děti s vychovateli také pravidelně chodí do tělocvičny ZŠ v Úšovicích, jezdí na cyklistické výlety, chodí do plaveckého bazénu, učí se jezdit na lyžích a snowboardu. V budově dětského domova mají možnost navštěvovat hudební místnost, kde se mohou věnovat hře na bicí apod. Dále dětem vychovatelé nabízejí zajímavé výtvarné a pracovní činnosti. Z těchto činností velmi často vznikají krásné výrobky, se kterými se děti účastní celostátních soutěží, kde také velmi často zaujímají místa na vítězných stupínkách.

Děti plní povinnou školní docházku ve školách v Mariánských Lázních a okolí, ti starší navštěvují například SOU, kde se připravují na své budoucí povolání v oborech kuchařské práce, pečovatelské práce, malířské a natěračské práce.

Část dětí jezdí pravidelně na víkendy a prázdniny domů. Pro ty děti, které takovou možnost nemají, je v domově zajištěn vždy nějaký zajímavý program. O letních prázdninách jezdí na tábory a ozdravné pobyty, kde se vždy dobře pobaví a odreagují a seznámí se s dalšími dětmi z běžných rodin.