Dětský domov Mariánské Lázně a Aš

je příspěvková organizace Karlovarského kraje, která zajišťuje výkon ústavní výchovy.

Příspěvková organizace vznikla dne 01. 01. 2018 sloučením Dětského domova Mariánské Lázně a Dětského domova Aš.
Celková kapacita domova je 72 dětí.

obrazek duha
obrazek duha
Petr Vondráček patron našeho domova. patron našeho domova Petr Vondráček
								duha