Drobečková navigace

Úvod > Pracoviště Aš

Pracoviště Aš

Dětský domov Aš je umístěn ve třech vilách. Dvě jsou na rozsáhlém zahradním pozemku v ulici Na Vrchu, třetí se nachází v objektu v Sadové ulici. Současná kapacita domova je 40 dětí. Děti jsou zařazeny do 5 samostatně pracujících rodinných skupin. Rodinné skupiny se svým životem co nejvíce přibližují rodině s více sourozenci. Toto rozdělení vychází ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní předmět a účel činnosti vymezuje § 12 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
  • Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.
  • Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do dětského domova se rovněž umisťují nezletilé matky spolu se svými dětmi.

Dětem svěřeným do péče Dětského domova Aš je poskytováno plné přímé zaopatření - § 2 odst. 7 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dětský domov spolupracuje s rodinou (širší rodinou) dítěte, poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče.